Η εκπυρήνωση γίνεται μηχανικά. Γίνεται εγκάρσια τομή στο ένα άκρο της ελιάς και στη συνέχεια σταυροειδής τομή στην πλευρά του μίσχου. Με τη βοήθεια νερού και με μηχανική πίεση επιτυγχάνεται η εξαγωγή του πυρήνα. Για το τσάκισμα των ελιών χρησιμοποιούνται ελαφρά μηχανικά πιεστήρια, που δεν προκαλούν καταστροφή της σάρκας ή σπάσιμο του πυρήνα.

--
 
BARRELS 220 LITERS
 
TINS 21 LITERS

WHOLE
150KG(NDW)
13KG (NDW)

PITTED
130KG(NDW)
10KG (NDW)

STUFFED
130KG(NDW)
10KG (NDW)

SLICED
130KG(NDW)
10KG (NDW)

* κατόπιν ζητήσεως μπορούμε να κάνουμε ότι συσκευασία θέλετε