Η εταιρία εδρεύει σε ένα απο τα ομορφότερα μέρη της Ελλάδος την Χαλκιδική, γνωστή για την πράσινη ελιά Χαλκιδικής. Βασικό αντικείμενο των εργασιών

green-olives chalkidikisεταιρειας αποτελεί η οργάνωση παραγωγής και το εμπόριο Ελληνικών ελιών και ελαιολάδου. Οι βασικές στρατηγικές επιλογές της εταιρίας συνοψίζονται στα εξής:

Προώθηση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων με κορυφέα (top quality) ποιότητα και πολύ ανταγωνιστικές τιμές στις διεθνείς αγορές.

Μετάδοση της απαραίτητης τεχνογνωσίας στους Έλληνες αγρότες.